Personaltjenester

KleppeHR

HR for Hire
KleppeHR

Hvorfor "HR for Hire"?

HR-kompeteanse du leier inn når du har behov.

HR Administrasjon

 • Registrere og oppfølging av digitalt personalregister
 • Sykefraværsoppfølging
 • Saksbehandling
 • Implementere digitalt HR system
 • Opp- og nedbemanning

HR Rådgiver

 • Lederstøtte
 • Oppfølging av lovverk
 • Bistå i forhandlinger
 • Endringsledelse
 • Organisasjonskultur
 • Belønning

Utvikling av ledere og medarbeidere

 • Kurs
 • Arbeidspykologisk testing
 • Ledersamlinger
 • Veiledning
 • HR Business partner
for mer informASJON

Ta kontakt

med KleppeHR
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
DIN HR RESSURS

Kleppe HR

Mitt navn er Jon Runar Kleppe og har begynt med "HR for Hire" her i Nord-Norge. Altså utleie av fagspesialister i personal og ledelse. På samme måte som du vurderer om du skal ha regnskap og lønn eksternt kan du også vurdere om HR fagkunnskap bør leies inn.

Jeg har en Mastersgrad i Ledelse og Organisasjonspsykologi og har jobbet med utvikling av organisasjon og medarbeidere i mange år. Jeg har også fungert som lærer i ledelse, i opplæring av prosjektverktøy og bruk av arbeidspsykologiske verktøy mm.

Selskapet er i vekst og ønsker nå å få med flere HR-spesialister lokalisert her i nord.

sities
Fleksible løsninger

KleppeHR

HR Deltid

Abbonere på HR

 • 4-8 timer/uke
 • Mindre bedrifter med begrenset behov
 • Ivaretar de vanlige HR relaterte oppgaver
Prosjektbasert HR

Faglig støtte

 • Midlertidig behov
 • Kompetanseheving, nedbemanning, lederutvikling
 • Rådgivning
 • Tillegg til intern HR ressurs
Full Pakke

Innleid HR leder

 • Fra 20% til 100% stilling
 • Onsite og fjernarbeid
 • Dedikert HR ressurs
MINE

Samarbeidspartnere og kunder

10 ganger raskere personal­administrasjon Når alt er samlet på ett sted og alle har korrekt tilgang, kan du jobbe smartere og enklere med personaldminitrasjon. Med Huma kan HR slutte å bruke opp mot 60% av tiden sin på å finne info til ansatte, nå kan de finne den selv. Fri opp tiden til den viktige jobben i stedet, nemlig å se folk!
TECO 2030 is striving in a fast-paced environment to help clients operate within the maritime rules and regulations at present and to meet new standards in the future. We are aiming to become a leading provider for Green Maritime Technology (GMT), through developing and delivering solutions for a cleaner global environment. At the moment, TECO 2030 is building up Europe’s first Giga production facility of hydrogen PEM fuel cell stacks and modules in Narvik, Norway.
PEOPLE finding people. Vi jobber treffsikkert og strekker oss langt for hver unike person og prosess. Dette gir bedriftene akkurat den ansatte de trenger. I løpet av 20 år har vi opparbeidet et omfattende nettverk av trofaste kunder og en kandidatbase på over 70.000 kandidater. Bli kjent med hva vi kan gjøre for din bedrift.
oN-SITE OG REMOTE

HR fagspesialister hjelper deg når du trenger det

En innleid HR rådgivere bidrar til gjennomføring av tidsbegrenset prosjekter, vedlikehold av administrative rutiner og prosesser og ivaretar den totale HR- funksjonen.

Fjern- eller hjemme-HR gir organisasjoner fleksibilitet og effektivitet i å håndtere personalressurser. Det betyr at organisasjoner kan ansette folk fra forskjellige steder, og dette gir tilgang til et større og mer mangfoldig talentbasseng. Dette krever ofte bruk av moderne teknologi for å gjøre HR-prosesser mer effektive og praktiske. Å jobbe på denne måten gir også mer fleksibilitet for HR-personell og kan tilpasse seg endringer i arbeidsmiljøet lettere.

Vi hjelper med å oppfylle GDPR kravene og sikrer riktig behandling av personalopplysninger.