KleppeHR - HR for Hire

Mitt navn er Jon Runar Kleppe og driver med "HR for Hire" her i Nord-Norge.

Frame-35-min
Kleppe HR
Din HR Ressurs

Mitt navn er Jon Runar Kleppe og har begynt med “HR for Hire” her i Nord-Norge. Altså utleie av fagspesialister i personal og ledelse. På samme måte som du vurderer om du skal ha regnskap og lønn eksternt kan du også vurdere om HR fagkunnskap bør leies inn.

Jeg har en Mastersgrad i Ledelse og Organisasjonspsykologi og har jobbet med utvikling av organisasjon og medarbeidere i mange år. Jeg har også fungert som lærer i ledelse, i opplæring av prosjektverktøy og bruk av arbeidspsykologiske verktøy mm.

Selskapet er i vekst og ønsker nå å få med flere HR-spesialister lokalisert her i nord.

Kleppe HR
Hvorfor "HR for Hire"?

Hvorfor "HR for Hire"?

Registrere og oppfølging av digitalt personalregister
Sykefraværsoppfølging
Saksbehandling
Implementere digitalt HR system
Opp- og nedbemanning

HR Rådgiver

Lederstøtte
Oppfølging av lovverk
Bistå i forhandlinger
Endringsledelse
Organisasjonskultur
Belønning

Utvikling av ledere og medarbeidere

Kurs
Arbeidspsykologisk testing
Ledersamlinger
Veiledning
HR Business partner

Onsite- og fjernløsninger
HR fagspesialister hjelper deg når du trenger det

Allsidig ressurs
En innleid HR rådgivere bidrar til gjennomføring av tidsbegrenset prosjekter, vedlikehold av administrative rutiner og prosesser og ivaretar den totale HR- funksjonen.

Fjernt og lokalt
Fjern- eller hjemme-HR gir organisasjoner fleksibilitet og effektivitet i å håndtere personalressurser. Det betyr at organisasjoner kan engasjere ekstern kompetanse fra forskjellige steder, som gir tilgang til et større og mer mangfoldig talent-pool. Dette krever ofte bruk av moderne teknologi for å gjøre HR-prosesser mer effektive og praktiske. 

GDPR
Vi hjelper med å oppfylle GDPR kravene og sikrer riktig behandling av personalopplysninger. Ved bruk av HUMA HRM system kan vi sikre GDPR compliance.

vidar-nordli-mathisen-CZKbol9l-Mw-unsplash
Kleppe HR
Fleksible Løsninger

Abbonere på HR

HR Deltid
4-8 timer/uke
Mindre bedrifter med begrenset behov
Ivaretar de vanlige HR relaterte oppgaver
Ta kontakt

Faglig støtte

Prosjektbasert HR
Midlertidig behov
Kompetanseheving, nedbemanning, lederutvikling
Rådgivning
Tillegg til intern HR ressurs
Ta kontakt

Innleid HR leder

Full Pakke
Fra 20% til 100% stilling
Onsite og fjernarbeid
Dedikert HR ressurs
Ta kontakt
Kleppe HR
Samarbeidspartnere og kunder
FOR MER INFORMASJON Ta kontakt med KleppeHR
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Få HR bistand Nå ?

Ta kontakt og så tar vi en prat!

FOR MER INFORMASJON Ta kontakt med KleppeHR